De torens van Zutphen

De torens van Zutphen: de walburgiskerk in het avondlicht op een winterse februari dag

Zutphen is een oude Hanzestad aan de IJssel. Al honderden jaren lang wordt de skyline van dit stadje bepaald door een aantal middeleeuwse torens. En gedurende al die jaren hebben talloze mensen daar tegenaan gekeken. Bij benadering is niet te berekenen voor hoeveel mensen deze torens van Zutphen een vertrouwd beeld hebben gegeven. Ook voor mij zijn ze al heel lang vertrouwd want in mijn tienertijd fietste ik er elke dag langs op weg naar de middelbare school.

De torens van Zutphen zijn ook veel geschilderd en in onze tijd: veel gefotografeerd. De torens op die foto’s zijn steeds hetzelfde, maar de weergave toch ook telkens weer anders. En ook ik wilde toevoegen aan die foto-veelheid. Ik wilde ze nu fotograferen om mijn nieuwe tilt-shift lens uit te proberen. En ik was blij om te merken dat dat goed uitwerkte: een panorama met een tilt-shift lens geeft een heel eigen perspectief

Scroll to Top