Mestsporen in een weiland

Detail van weiland dat net bemest is

Dit is de huidige mestmanier: een groot landbouwwerktuig trekt sleuven door het weiland en de mest wordt direct in de grond gespoten. Goed voor het mileu, slecht voor weidevogels en wat er nog meer leeft. En het zorgt voor een bizar patroon in het weiland.

Scroll to Top