Recycling van plastic: een kleurrijke chaos

Balen van plastic voor recycling

In 2014 werd 44% van het plastic opnieuw gebruikt. Recycling van plastic is goed voor het mileu: meer hergebruik betekent dat minder plastic verbrand hoeft te worden. Door recycling komt er ook minder plastic in het milieu. Al dat plastic moet natuurlijk wel verzameld worden. En blijkbaar wordt het dan in balen geperst om verder verwerkt te worden.

De balen plastic worden op een grote hoop gestapeld. En dat levert grappige beelden op. Je weet niet waar je kijken moet als je deze kleurrijke chaos ziet.

Scroll to Top