Hostabladeren in de winter

Hosta bladeren in de winter

Deze hostabladeren hebben hun hoogtepunt gehad. In de herfst waren ze bij ons in de tuin prachtig verkleurd, roodgele en gouden tinten. Na de eerste vorst blijft er weinig van over. Maar op deze foto is te zien dat er ook nog een schoonheid zit in hun vormen als ze de winter bereikt hebben.

Scroll to Top