Rivieren

De IJssel bij Deventer met hoog water in de zomer

Hoog water in de IJssel in de zomer

De waterstand in de rivieren is onverwacht hoog voor de tijd van het jaar. Hoog water komt meest voor in de winter. De uiterwaarden lopen onder en kale bomen steken dan boven het water uit. Midden in de zomer geeft het een heel ander beeld.

Kale bomen op de IJsseldijk bij Terwolde

Kale bomen bij zonsopgang

Deze foto maakte ik op de laatste dag van oktober; de zon kwam prachtig op boven de IJsseldijk bij Terwolde. Ik genoot van het mooi licht. En opeen drong het tot me door: de kale bomen zijn er weer. De herfst is nu echt ver gevorderd.

Binnenvaartschepen op de Waal bij Rossum

De Waal bij het stadje Rossum

De Waal: een brede watervlakte! Staande op de dijk – zoals ik deed bij Rossum – is het een indrukwekkend gezicht om de schepen op de brede waterweg te zien varen. Maar fotografisch gezien vond ik het minder indrukwekkend.

Een struik in het prikkeldraad

Prikkeldraad in de uiterwaarden

De taal van prikkeldraad: tot hier toe en niet verder. Hekken geven grenzen aan en mens en dier kennen die taal. Een hek in de uiterwaarden, prikkeldraad aan de kant van het weiland: een veelgebruikte manier om de scheidslijn aan te geven.

Maar ook nu – bij hoog water – speelt het prikkeldraad toch zijn rol. Het prikkelde me tot wat gedachten. Over grenzen en grenzeloosheid. En het lijnenspel in het water bekoorde me.

Scroll to Top